Προσφέρουμε υπηρεσίες νέας γενιάς μέσα από τη δύναμη του ΙοΤ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες end-to-end λύσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ψηφιοποιήσουν τις λειτουργίες τους. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν λύσεις έξυπνης διαχείρισης στόλου αυτοκινήτων, έξυπνους αισθητήρες για θαλάμους ψύξης καθώς και λύσεις έξυπνης μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού.

Διαχείριση στόλου αυτοκινήτων

Με την Έξυπνη Διαχείριση Στόλου Αυτοκινήτων, μπορείτε να έχετε την απόλυτη επίβλεψη και τον καθημερινό έλεγχο του στόλου σας σε ένα κεντρικό server, ενώ λαμβάνετε γνώση σημαντικών πληροφοριών

Δυνατότητες ”Fleet Management”

 • Παρακολούθηση και εύρεση τοποθεσίας μέσω POI/Geofences
 • Ενημέρωση κάθε 40” σχετικά με την τοποθεσία του οχήματος
 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της θερμοκρασίας των προιόντων που βρίσκονται στο κινούμενο όχημα και ειδοποιήσεις σχετικά με την αλλαγή αυτής, σε περίπτωση που έχει ξεπεραστεί το όριο που έχει τεθεί
 • Ειδοποιήσεις σε περίπτωση που ανοίγουν οι πόρτες των οδηγών των οχημάτων
 • Ενημερώσεις σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών των οχημάτων
 • Ενημερώσεις σε περίπτωση που το όχημα χρειάζεται service ή αν ανέβει η θερμοκρασία της μηχανής ή η πίεση των ελαστικών είναι χαμηλή

Έξυπνοι αισθητήρες για θαλάμους ψύξης

Οι Έξυπνοι αισθητήρες για θαλάψους ψύξης είναι μία ολοκληρωμένη, ψηφιακή ΙοΤ λύση της Globalsat με πολλές δυνατότητες.

Μέσα από την πλατφόρμα του ΙοΤ, διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των προιόντων, η έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών, καθώς και η μείωση του κόστους συντήρησης των θαλάμων.

Δυνατότητες 

 • Παρακολούθηση και μέτρηση θερμοκρασίας θαλάμων ψύξης σε εταιρείες τροφοδοσίας τρφίμων, αποθήκες, ψυγεία αναψυκτικών, παγωτών, κ.ά.
 • Μέτρηση και παρακολούθηση της θερμοκρασίας είτε στο εσωτερικό του ψυγείυ είτε στον εξωτερικό χώρο που βρίσκεται σε πραγματικό χρόνο
 • Παρακολούθηση και μέτρηση υγρασίας
 • Παρακολούθηση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος
 • Παρακολούθηση θέσης που βρίσκεται ο θάλαμος
 • Έλεγχος συχνότητας ανοίγματος θυρών του θαλάμου ψύξης
 • Δημογραφικά στοιχεία ατόμων που χρησιμοποιούν τον θάλαμο
 • Στατιστικά στοιχεία χρήσης σε πραγματικό χρόνο, εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών

Έξυπνη Μέτρηση

Έξυπνοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικού αερίου / νερού

Μέσα από τη δύναμη του ΙοΤ και τις εφαρμογές του, είμαστε πλέον σε θέση να παρακολουθούμε πλήρως την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού, αλλά και να ελέγχουμε την ποιότητα του αέρα μετρώντας τους ατμοσφαιρικούς δείκτες του. Οι Έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται σε σημεία κατανάλωσης, με σκοπό την παρακολούθηση της τρέχουσας κατανάλωσης τους, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης κάποιου υπαλλήλου στο μετρητή, δημιουργώντας τόσο συγκριτικά ιστορικά στοιχεία, όσο και εκτιμήσεις για την μελλοντική κατανάλωση του κάθε χρήστη.

Δυνατότητες Έξυπνης Μέτρησης

 • Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας και άλλων ηλεκτρικών μεγεθών
 • Καταγραφή δεδομένων ανά 15 λεπτά
 • Αποστολή δεδομένων μέσω 2G/4G στην κεντρική πλατφόρμα
 • Αποθήκευση δεδομένων για 12 μήνες
 • Έλεγχος κατανάλωσης ενεργής και αέργου ισχύος σε KWh
 • Volt, Ampere, Cosφ
 • Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον με σχεδιάγραμμα κτιρίου και τοπολογία των μετρητών στα κτίρια