Δ.Τ | Η Greenvolt Next , στην 1η Διεθνή Έκθεση για την Κυκλική Οικονομία Forward Green στην Θεσσαλονίκη


Ο Όμιλος Greenvolt, πρωτοπόρος στην Ευρώπη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις ηλεκτροπαραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας καθώς και μονάδες παραγωγής από βιομάζα, συμμετείχε στην 1η Διεθνή Έκθεση για την Κυκλική Οικονομία Forward Green, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 8-10 Ιουνίου, με τη συμμετοχή εταιρειών διαφορετικών κλάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Greenvolt Next παρουσίασε στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, τις ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης που διαθέτει με κύριο στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και τη μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα ενεργειακή εποχή. Οι λύσεις που παρουσίασε η Greenvolt Next καλύπτουν πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες μιας επιχείρησης από τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία φωτοβολταϊκών έργων ιδιοκατανάλωσης, έως την ανάπτυξη σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και το IoT Smart Metering που περιλαμβάνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ενέργειας που καταναλώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Forum της FG Expo για την Κυκλική Οικονομία, η Greenvolt Next διοργάνωσε μια συζήτηση πάνελ, με βασική θεματική την ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων και τις λύσεις που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Σίνθια Σάπικα, οι συμμετέχοντες, σημαντικά στελέχη καθώς και θεσμικά πρόσωπα του επιχειρηματικού κόσμου της Βορείου Ελλάδος, είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν το ζήτημα της ενεργειακή μετάβασης από διαφορετικές οπτικές, παρέχοντας ταυτόχρονα χρήσιμες πληροφορίες για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις σήμερα αναφορικά με την ενέργεια.

Η συζήτηση άνοιξε με τον χαιρετισμό του κου Πέτρου Λεκάκη, Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ενεργειακή μετάβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει ήδη τοποθετήσει φωτοβολταϊκά συστήματα σε 10 σχολεία, τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε επίπεδο τοπικό και θεσμικό καθώς και τις προοπτικές που υπάρχουν στο άμεσο μέλλον.

Ο κος Μανώλης Βλαχογιάννης, Α’ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μεταποίησης και βιοτεχνίας από την ανατίμηση του κόστους της ενέργειας καθώς και στην ετοιμότητα των επιχειρήσεων να μεταβούν στη νέα ενεργειακή εποχή και να υιοθετήσουν νέες προσεγγίσεις για την μετάβασή τους.

Ο Δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης, Δ/νων Σύμβουλος της HELEXPO A.E.xn--kxadbq1ceircq το όραμα της Έκθεσης για την κυκλική οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη με κύριο στόχο την εφαρμογή μιας νέας επιχειρηματικής αντίληψης για την αγορά της Βορείου Ελλάδος, σημειώνοντας ότι με βάση την τεχνοοικονομική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου, η εξοικονόμηση ενέργειας φθάνει το 70% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.
Ο Managing Director της Greenvolt Next κος Ruben Carvalho εστίασε στην εμπειρία της εταιρείας από την παρουσία της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στις ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις που παρέχει η εταιρεία σε μια εταιρεία. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Greenvolt Next είναι ένας πάροχος ενεργειακών λύσεων με διεθνή εμπειρία που εστιάζει στο επιχειρηματικό κοινό. Έχει παρουσία σε 5 ακόμα χώρες στην Ευρώπη (Πορτογαλία, Ισπανία, Πολωνία, Ιταλία και Γερμανία) και η είσοδος στην Ελλάδα αποτελεί ένα φυσικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας σε αυτόν τον τομέα. Η Ελλάδα προσφέρει, λόγω της θέσης της, τεράστιες δυνατότητες για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Ο ήλιος αποτελεί μια πηγή ενέργειας που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί. Στην Ελλάδα υπάρχουν σαφή κίνητρα για επενδύσεις σε λύσεις κατανεμημένης παραγωγής για την αυτοκατανάλωση από επιχειρήσεις με σκοπό την εξασφάλιση φθηνότερης ενέργειας αλλά και για αμιγώς περιβαλλοντικού χαρακτήρα παραμέτρους όπως την απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα. Η Greenvolt Next διαθέτει τεχνογνωσία, εμπειρία, διεθνή παρουσία, ολοκληρωμένες λύσεις και η σχέση της με τους πελάτες δεν ολοκληρώνονται με την κατασκευή ενός έργου. Το ακριβώς αντίθετο από εκεί στην πραγματικότητα ξεκινάει η ουσιαστική συνεργασία.»
Ο κος Διονύσιος Ανάργυρος Commercial Director της Greenvolt Next τόνισε τη δέσμευση της Greenvolt Next σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει απέναντι στους εταιρικούς της πελάτες καθώς και τη δυνατότητα που έχει να παρέχει εξατομικευμένες λύσεις που απαντούν στις συγκεκριμένες ανάγκες τους στο πλαίσιο του νέου νομοθετικού πλαισίου του ΥΠΕΝ. Παράλληλα ανέφερε «Το ενεργειακό κόστος είναι εξαιρετικής σημασίας και καταλυτικός παράγων κάποιες φορές για την βιωσιμότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Δυο μήνες με αυξημένο κόστος ενέργειας είναι ικανό να οδηγήσει σε αρνητική κερδοφορία μια εταιρεία που διαθέτει παραγωγικές μονάδες και λειτουργεί με χαμηλά περιθώρια κέρδους. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ενεργειακή σταθερότητα για να μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να εστιάσουν στη βασική τους δραστηριότητα.»

Η Greenvolt Next Greece συνδυάζει την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Ομίλου Greenvolt στον τομέα της πράσινης ενέργειας, με τη δύναμη και την υψηλή αναγνώριση του Ομίλου Globalsat στον τομέα της τεχνολογίας. Η Greenvolt Next Greece έρχεται για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις καταναλώνουν, παράγουν και μοιράζονται την ενέργεια, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό της αγοράς. Η Ελλάδα αποτελεί τον 4ο σταθμό της επέκτασης της Greenvolt στον τομέα της κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές (Distributed Generation) και οι υπηρεσίες της Greenvolt Next Greece καλύπτουν τέσσερα βασικά πεδία: λύσεις ηλιακής ενέργειας, ανάπτυξη σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ΙοΤ Smart Metering καθώς και ανάπτυξη έργων Ενεργειακών Κοινοτήτων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Το εκθεσιακό και συνεδριακό γεγονός Forward Green (FG Expo), πρωτοβουλία της HELEXPO που έχει ως στόχο να συμβάλλει στην εφαρμογή μιας νέας επιχειρηματικής αντίληψης για τη χώρα, βασισμένη στην κυκλική οικονομία, την πράσινη ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων για βιώσιμη ανάπτυξη και εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από την Βόρεια Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες.

Comments are disabled.