Greenvolt Next: Το περιβαλλοντικό επίτευγμα της εταιρείας, ένα χρόνο από την είσοδό της στην ελληνική αγορά


Τον Μάρτιο 2023, η Ελλάδα αποτέλεσε επίσημα τον 4ο σταθμό της επέκτασης της Greenvolt, του Ομίλου που πρωτοπορεί στην Ευρώπη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η δημιουργία της Greenvolt Next Greece, σε συνεργασία με τον ελληνικό Όμιλο της Globalsat, που πρωτοπορεί στο χώρο της τεχνολογίας για περισσότερα από 20 χρόνια και επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον ταχέως εξελισσόμενο χώρο της πράσινης ενέργειας, είχε ως κεντρικό στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις καταναλώνουν, παράγουν και μοιράζονται την ενέργεια, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό της αγοράς.

Ένα χρόνο αργότερα -και έχοντας διανύσει ήδη τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της στην Ελλάδα- η Greenvolt Next, έχει ήδη να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα στην αγορά, τόσο στο επίπεδο των έργων που υλοποίησε όσο και στο επίπεδο της εγκατεστημένης ισχύος.

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, η Greenvolt Next ολοκλήρωσε επιτυχώς την εγκατάσταση 3,2 MW ηλιακής ισχύος για επιχειρηματικούς πελάτες, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να παράγουν καθαρή, ανανεώσιμη ενέργεια, μειώνοντας την εξάρτησή τους από ορυκτά καύσιμα και συνεισφέροντας στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Ένας χρόνος παρουσίας στην ελληνική αγορά

Σήμερα, η Greenvolt Next έχει προγραμματισμένα έργα για 20 MW ηλιακής ισχύος στην Ελλάδα, τα οποία δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση αδειών από τις αρχές και αντικειμενικών δυσκολιών που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση εντούτοις, ο αριθμός των έργων που έχουν υλοποιηθεί και προγραμματιστεί, καταδεικνύει την ισχυρή δέσμευση των επιχειρήσεων στη μετάβαση σε λύσεις βιώσιμης ενέργειας. Η ηλιακή παραγωγή από τα 12 μεγαλύτερα έργα της Greenvolt Next στην Ελλάδα είχε ως αποτέλεσμα, μια σημαντική μείωση κατά 2.894 τόνους εκπομπών CO2 ετησίως, γεγονός που αποδεικνύει τον σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον ρόλο της Greenvolt Next στην προώθηση της αειφορίας.

Η ζήτηση για εγκατάσταση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την οποία κατέγραψε η Greenvolt Next, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της στην Ελλάδα, αποτυπώνει το έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής, γεγονός που επιβεβαιώνει το αρχικό επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας και την επιλογή της Πορτογαλικής εταιρείας να επιλέξει και να επενδύσει στην χώρα μας.

Η Greenvolt Next ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά για την ικανότητά της να σχεδιάζει και να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της. Η προσέγγισή της σε ότι αφορά στην ενεργειακή μετάβαση των επιχειρησιακών πελατών είναι ολιστική, καλύπτοντας όλο το ταξίδι της ενεργειακής μετάβασης, από την παραγωγή και την αποθήκευση ενέργειας έως την παρακολούθηση της κατανάλωσης και την ηλεκτροκίνηση. Σε επίπεδο προτεινόμενων λύσεων, η Greenvolt Next ξεχωρίζει με την λύση Solar PPA, μέσω της οποίας αναλαμβάνει την πλήρη χρηματοδότηση και ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης για λογαριασμό του πελάτη.

Επιπρόσθετα ως μέλος του Ομίλου Greenvolt, ενός ηγέτη στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με παρουσία σε περισσότερες από 25 χώρες, η εταιρεία έχει πρόσβαση σε παγκόσμια τεχνογνωσία, γεγονός που ενισχύει την ικανότητά της να παρέχει καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες της και να εισάγει νέες λύσεις στην ελληνική ενεργειακή πραγματικότητα. Παράλληλα η εταιρεία έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες για στρατηγικές συνεργασίες και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, γεγονός που ενισχύει την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της. Ακόμα συμμετέχει σε στρατηγικές συζητήσεις για τη βιωσιμότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και συνεργάζεται με μεγάλους διεθνείς ομίλους. Μέσω αυτής της διασυνοριακής συνεργασίας, προωθεί πρωτοβουλίες και ενθαρρύνει την υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών και πρακτικών σε διάφορους κλάδους, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της αειφορίας σε εγχώριο επίπεδο.

Οι προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης των επιχειρήσεων

Ο τομέας της κατανεμημένης παραγωγής (Distributed Generation – DG) διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων, λόγω της ικανότητάς του να αποκεντρώνει την παραγωγή ενέργειας, να ενισχύει την ανθεκτικότητα του δικτύου και να προωθεί την βιωσιμότητα. Τα συστήματα DG επιτρέπουν την παραγωγή ηλεκτρισμού πιο κοντά στο σημείο χρήσης, μειώνοντας τις απώλειες μεταφοράς και διανομής που συνδέονται με τα κεντρικά εργοστάσια παραγωγής. Αυτή η αποκέντρωση βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα του δικτύου. Επιπλέον, δημιουργείται το προφανές πλεονέκτημα της χρήσης υπαρχουσών υποδομών, όπως κτίρια και στέγες. Με την αξιοποίηση αυτών των χώρων, μπορούμε γρήγορα να προσφέρουμε λύσεις στις ενεργειακές ανάγκες, σε αντίθεση με τις μακροχρόνιες περιόδους ανάπτυξης που συχνά συνδέονται με τα μεγάλης κλίμακας έργα.

Παρά ωστόσο το θετικό πρόσημο σε ότι αφορά στο ενδιαφέρον της αγοράς και των επιχειρήσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής, υπάρχουν αρκετές και σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ότι αφορά στο θεσμικό πλαίσιο, στο δίκτυο και στις διαδικασίες αδειοδότησης. Η ανάγκη της αγοράς για σταθερότητα και σαφήνεια σε ότι αφορά στις ρυθμιστικές αποφάσεις που αφορούν στο νομικό πλαίσιο της κατανεμημένης παραγωγής και της απλοποίησης κάποιων διαδικασιών, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων είναι επιτακτική.

Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή των Πολιτικών και Ρυθμιστικών Πλαισίων, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην αγορά. Επιπλέον είναι κρίσιμο να διασφαλιστούν διαφανή και σταθερά νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία να επιτρέπουν στα έργα ανανεώσιμων πηγών και ηλεκτρικής υποδομής να υλοποιηθούν εντός εύλογου χρονοδιαγράμματος, καθώς και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις άδειες προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη ανάπτυξη των έργων. Η μη ύπαρξη ενός ξεκάθαρου πλαισίου και οι συνεχείς – μη προγραμματισμένες αλλαγές δημιουργούν αστάθεια στην αγορά και στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Greenvolt Next:

LinkedIn | Website

 

Comments are disabled.