Ψηφιακός & ενεργειακός μετασχηματισμός: δημιουργήστε μια αποδοτική επιχείρηση με τις ολοκληρωμένες λύσεις της Globalsat.


Ο ψηφιακός και ο ενεργειακός μετασχηματισμός είναι σήμερα το βασικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να είναι αποδοτικές στη λειτουργία τους, αλλά  ταυτόχρονα και ανταγωνιστικές. Ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η βιομηχανία και ο τουρισμός, η ικανότητα των επιχειρήσεων να ενσωματώνουν στη λειτουργία τους ψηφιακές λύσεις και λύσεις πράσινης ενέργειας, συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική τους βιωσιμότητα, καθώς και στον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους.

Ο Όμιλος εταιρειών Globalsat-Teleunicom, ηγετικός Όμιλος στην Ελλάδα στη διανομή και διαχείριση προϊόντων τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πορτφόλιο υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, βασισμένο σε ψηφιακές λειτουργίες καθώς και ολοκληρωμένες ΙοΤ λύσεις, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργίες τους.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Globalsat παρουσιάστηκαν στην Ημερίδα που διοργάνωσε ο ΕΤΑΠ  στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων στη σύγχρονη εποχή. Στην ειδική αυτή εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων, oι συνεργάτες της ΕΥΕΟΝΙΧ, ΝΟVA και SAMSUNG SDS. Η Globalsat είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών εφαρμογών, που διασφαλίζουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή και στην ενεργειακή τους αποδοτικότητα.

Έξυπνες λύσεις για την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων.

Η Globalsat διαθέτει ένα εύρος υπηρεσιών και λύσεων, οι οποίες βρίσκονται στην καρδιά της λειτουργίας των επιχειρήσεων και έχουν άμεση, θετική επιρροή στην αποδοτικότητα και τελικά στην οικονομική τους ανάπτυξη. Οι λύσεις επικεντρώνονται στη χρήση νέων τεχνολογιών, οι οποίες καταγράφουν και παρέχουν όλα τα χρήσιμα στοιχεία για τον εξορθολογισμό της καθημερινής τους λειτουργίας.

Έξυπνη διαχείριση στόλου αυτοκινήτων.

Η επιχείρηση έχει την απόλυτη επίβλεψη και τον καθημερινό έλεγχο του στόλου της, σε έναν κεντρικό server, ενώ λαμβάνει γνώση σημαντικών πληροφοριών όπως ο γεωγραφικός εντοπισμός των οχημάτων, η καταγραφή των διαδρομών και των στάσεών τους, η οδηγική συμπεριφορά των υπαλλήλων και κάθε χρήσιμο στοιχείο για τη διαχείριση του στόλου.

Έξυπνοι αισθητήρες για θαλάμους ψύξης.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη, ψηφιακή ΙοΤ λύση της Globalsat με πολλές δυνατότητες, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, την έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών, καθώς και τη μείωση του κόστους συντήρησης των θαλάμων της επιχείρησης.

Έξυπνη μέτρηση.

Μέσα από τις εφαρμογές του ΙοΤ, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν πλήρως την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού, αλλά και να ελέγχουν την ποιότητα του αέρα, μετρώντας τους ατμοσφαιρικούς δείκτες τους. Οι έξυπνοι μετρητές, εγκαθίστανται σε σημεία κατανάλωσης, με σκοπό την παρακολούθηση της τρέχουσας κατανάλωσής τους, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης κάποιου υπαλλήλου στο μετρητή, δημιουργώντας τόσο συγκριτικά ιστορικά στοιχεία, όσο και εκτιμήσεις για την μελλοντική κατανάλωση του κάθε χρήστη.

Πράσινες λύσεις για την ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων.

Με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί σήμερα μια νέα, σημαντική επιβάρυνση στα λειτουργικά τους κόστη, οι επιχειρήσεις παγκοσμίως στρέφονται σε λύσεις πράσινης ενέργειας, τις οποίες μπορούν να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον κλάδο δραστηριοποίησής τους.

Λύσεις ηλιακής ενέργειας.

Μέσω των λύσεων ηλιακής ενέργειας, οι επιχειρήσεις σήμερα μπορούν να παράγουν τη δική τους πράσινη ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα η αξία του λογαριασμού ρεύματός τους μειώνεται. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει συστήματα net metering για έμμεση αποθήκευση της ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα και συμψηφισμό της παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας. Έτσι, η επιχείρηση καλύπτει την ενέργεια που καταναλώνει, ενώ παράλληλα της δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό της σύστημα. Η εξάρτησή της από το δίκτυο περιορίζεται και η επιχείρηση αποκτά ενεργό ρόλο στον ενεργειακό μετασχηματισμό της. Η ενσωμάτωση των λύσεων ηλιακής ενέργειας πραγματοποιείται μέσω δύο διαφορετικών μοντέλων, με αυτοχρηματοδότηση, όπου η επιχείρηση χρηματοδοτεί την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος και της παρέχονται όλες οι διαδικασίες για την αδειοδότηση, τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή. Στο δεύτερο μοντέλο  το έργο πραγματοποιείται χωρίς επένδυση από την επιχείρηση. Η Globalsat μέσω της Greenvolt Next αναλαμβάνει όλα τα κόστη της εγκατάστασης, τις σχεδιαστικές και κατασκευαστικές άδειες, τη μελέτη, το σχεδιασμός, την εγκατάσταση, καθώς και όλα τα λειτουργικά κόστη. Η επιχείρηση μόνο συνάπτει τη σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια λαμβάνει την παραγόμενη ηλιακή ενέργεια με έκπτωση τιμής, εξοικονομώντας χρήματα από την κατανάλωση της ενέργειας.

Λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Με την ηλεκτροκίνηση και τα ηλεκτρικά οχήματα να γίνονται ταχύτατα αναπόσπαστο μέρος των επιλογών των σύγχρονων επιχειρήσεων, η εφαρμογή λύσεων φόρτισης, δημιουργεί σημαντικά οφέλη τόσο στη βιωσιμότητα της επιχείρησης όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η επιχείρηση απολαμβάνει την εγκατάσταση έξυπνων φορτιστών με συνδεσιµότητα στην ηλεκτρονική εφαρμογή Blink Charging Mobile App, ολοκληρωµένες υπηρεσίες προµήθειας, διαχείρισης και διασύνδεσης σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων. Aκόμα, στη συμφωνία περιλαμβάνονται συµβόλαιο συντήρησης και αναβάθµισης των φορτιστών και εγγύηση της εύρυθµης λειτουργίας τους, 24/7 εποπτεία και αποµακρυσµένη επίλυση βλαβών των σταθµών φόρτισης, καθώς και συμβόλαιο πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης των φορτιστών.

 

Ο Όμιλος εταιρειών Globalsat – Teleunicom, ηγείται στην Ελληνική αγορά στη διανομή και διαχείριση προϊόντων τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, οικιακών συσκευών και μικροσυσκευών και παράλληλα, αναπτύσσει ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις με βάση την τεχνολογία και σκοπό έχει να δώσει τη δυνατότητα στους εταιρικούς του πελάτες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο Όμιλος έχει αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brand, όπως η Samsung, η Huawei, η TCL και η Sencor και συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες του κλάδου τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, καθώς και με όλα τα δίκτυα λιανικής στην Ελλάδα και την Κύπρο.

H Globalsat πρόσφατα ενσωματώθηκε στη λίστα των 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών για το 2022, στη σχετική αξιολόγηση από το Fortune. Ακόμα, η Globalsat πιστοποιήθηκε ως GREAT PLACE TO WORK και περιλαμβάνεται στη λίστα με τις κορυφαίες εταιρείες που διακρίνονται για το επιτυχημένο περιβάλλον εργασίας και την κουλτούρα τους.

 

Μάθετε περισσότερα:

LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube

Comments are disabled.