Ο Όμιλος Globalsat-Teleunicom είναι μαζί με την Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών


Ο Όμιλος εταιρειών Globalsat-Teleunicom υπερήφανα στηρίζει το έργο της Ομάδα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών χορηγώντας τρία (3) tablet Samsung Tab Active Pro για τις ανάγκες της εθελοντικής ομάδας, η οποία συνδράμει συχνά την κρατική Πυροσβεστική Υπηρεσία σε όλο σχεδόν το φάσμα των αρμοδιοτήτων της, στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Αττικής.
Το Tab Active Pro με design ανθεκτικότητας στρατιωτικού βαθμού, IP68 και αντικραδασμικότητα, επιτρέπουν την εργασία σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, ανάλογα με το task. Διαθέτουν χρήσιμες λειτουργίες εφαρμογών όπως GPS, αντιμετώπισης πυρκαγιών και ταυτοποίησης επικίνδυνων υλικών / φορτίων, πληροφοριακά συστήματα διάσωσης οχημάτων και άλλες εφαρμογές επιχειρησιακού ενδιαφέροντος!

Comments are disabled.