Συνεργασία της Globalsat με τον Όμιλο AVE για την ολοκληρωμένη λύση ΙοΤ Smart Metering

Σύντομη Περιγραφή του Project:

Ο όμιλος εταιρειών AVE, ένας όμιλος με πολυσχιδή δραστηριότητα επιλέγοντας την ολοκληρωμένη IoT Energy λύση της Globalsat, πρωτοπορεί στον τρόπο με τον οποίο καταμετρά και αναλύει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις ενεργοβόρες πηγές του.

Η Λύση IoT Smart Metering της Globalsat:

Η ομάδα Pre Sales της Globalsat έλαβε υπόψη τα δεδομένα και τις ανάγκες του συνεργάτη και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η λύση IoT Smart Metering πρότεινε μια εξειδικευμένη λύση που καλύπτει τις απαιτήσεις της AVE. Πιο συγκεκριμένα, η Globalsat τοποθέτησε 24 αυτόματους απομακρυσμένους ελεγκτές ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκεκριμένα σημεία με στόχο την συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της ενέργειας που καταναλώνουν. Οι πληροφορίες από τους αυτόματους ελεγκτές συγκεντρώνονται, καταγράφονται και παρακολουθούνται μέσω της πλατφόρμας IoT της Globalsat.

Στη συνέχεια, η ομάδα της Globalsat εκπαίδευσε τον αρμόδιο συντηρητή του κτιρίου του Ομίλου AVE, ώστε να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πλατφόρμα και οι μετρήσεις, ώστε να εντοπίζει τυχόν μην επιτρεπτές καταναλώσεις και να μπορεί να επέμβει.

Συμπεράσματα – Αποτελέσματα:

Μετά την τοποθέτηση 24 αυτόματων απομακρυσμένων ελεγκτών ηλεκτρικής ενέργειας ο όμιλος AVE απολαμβάνει τις παρακάτω παροχές:

  • Ενεργοποίηση Global Sim, που λειτουργεί σε όλα τα τοπικά δίκτυα, χωρίς την αναγκαιότητα τοπικού εξοπλισμού (server, gateway, wifi)
  • Απομακρυσμένο έλεγχο των συνδέσεων, ανά σημείο αναφοράς
  • Αναλυτικές αναφορές που περιλαμβάνονται στον αρχικό σχεδιασμό
  • Υποστήριξη στην παραμετροποίηση της υπηρεσίας Smart Power Metering

Ο πελάτης AVE αξιοποιώντας τη λύση ΙοΤ Smart Metering της Globalsat έχει καταφέρει μέσα σε 1 χρόνο λειτουργίας να μειώσει την ηλεκτρική κατανάλωση evw kai 42,45%, μετά από την αξιοποίηση των επισημάνσεων της πλατφόρμας της Globalsat.

Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε μετά από την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων μέσω αυτόματης καταγραφής χωρίς κάποια ανθρώπινη παρέμβαση.