Η ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων με τις ολοκληρωμένες λύσεις της Greenvolt Next.

1354157284


Το σύνολο των επιχειρήσεων παγκοσμίως, βρίσκονται τα τελευταία χρόνια, σε μια διαδικασία μετασχηματισμού, με κύριους άξονες τη νέα ψηφιακή εποχή και την πράσινη μετάβαση, με τις δύο αυτές έννοιες να συνδέονται πλέον άρρηκτα με την αναπτυξιακή στρατηγική των εταιρειών.

Ενδεικτικό της επίκαιρης σημασίας της πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεων είναι η συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των κρατών, τα οποία σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις με στόχο να καταστήσουν την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, να τονώσουν την οικονομία μέσω της πράσινης τεχνολογίας, να ενισχύσουν τη βιώσιμη βιομηχανία και τις μεταφορές και να μειώσουν τη ρύπανση.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που επιλέγουν πράσινες λύσεις, έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες, σημαντικές εκπτώσεις στη φορολογία, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και οικονομία στη λειτουργία τους.

Πράσινη μετάβαση για τις ελληνικές επιχειρήσεις με την Greenvolt Next

Ο Όμιλος Greenvolt, που πρωτοπορεί στην Ευρώπη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαθέτοντας εξειδικευμένες λύσεις ηλεκτροπαραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας καθώς και μονάδες παραγωγής από βιομάζα, ανακοίνωσε πρόσφατα την είσοδό του στην ελληνική αγορά σε συνεργασία με τον Όμιλο Globalsat, που ηγείται στη διανομή και διαχείριση προϊόντων και λύσεων τεχνολογίας, με τη δημιουργία της εταιρείας Greenvolt Next Greece.

Η Greenvolt Next Greece συνδυάζει την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Ομίλου Greenvolt στον τομέα της πράσινης ενέργειας, με τη δύναμη και την υψηλή αναγνώριση του Ομίλου Globalsat στον τομέα της τεχνολογίας. Η Greenvolt Next Greece έρχεται για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις καταναλώνουν, παράγουν και μοιράζονται την ενέργεια, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό της αγοράς.

Με την Ελλάδα να αποτελεί τον 4ο σταθμό της επέκτασης της Greenvolt στον τομέα της κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές (Distributed Generation), η Greenvolt Next Greece παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πράσινης ενέργειας για τη σύγχρονη επιχείρηση, που καλύπτουν πλήρως τις ενεργειακές της ανάγκες από την παραγωγή έως την κατανάλωση, τη φόρτιση, την αποθήκευση και την παρακολούθηση της ενέργειας.

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της Greenvolt Next Greece καλύπτουν τέσσερα βασικά πεδία: λύσεις ηλιακής ενέργειας, ανάπτυξη σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ΙοΤ Smart Metering καθώς και ανάπτυξη έργων Ενεργειακών Κοινοτήτων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ποιες πράσινες λύσεις επιλέγουν οι επιχειρήσεις.

Η πράσινη μετάβαση αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, οι πράσινες επενδύσεις αποτελούν σήμερα ένα σημαντικό μέρος του συνόλου των επενδύσεων, με το 44,3% του προϋπολογισμού, ύψους 30 δισ. ευρώ, των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης να σχετίζεται με την πράσινη μετάβαση.

Οι επενδύσεις σε συστήματα αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης ενισχύονται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές με την υιοθέτηση του Green Deal, το οποίο θέτει ως στόχο να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 και του “Fit for 55” που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά 55% ως το 2030. Επιπρόσθετα η ενίσχυση της χρήσης των ΑΠΕ από επιχειρήσεις γίνεται ακόμα πιο επιτακτική την παρούσα περίοδο, λόγω των υψηλών ενεργειακών τιμών, όπου ο ρόλος των φωτοβολταϊκών στον κτιριακό τομέα αναδεικνύεται σε κομβικό.

Οι μικρομεσαίες, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, εντείνουν τις επενδύσεις τους σε τεχνολογίες και ενεργειακές υποδομές που εξασφαλίζουν περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιλέγοντας πράσινες λύσεις που αυξάνουν σημαντικά την αποδοτικότητα της λειτουργίας τους.

Λύσεις ηλιακής ενέργειας

Μέσω των λύσεων ηλιακής ενέργειας, οι επιχειρήσεις σήμερα μπορούν να παράγουν τη δική τους πράσινη ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα η αξία του λογαριασμού ρεύματός τους μειώνεται. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει συστήματα net metering για έμμεση αποθήκευση της ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα και συμψηφισμό της παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας. Έτσι η επιχείρηση καλύπτει την ενέργεια που καταναλώνει, ενώ παράλληλα της δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό της σύστημα. Η εξάρτησή της από το δίκτυο περιορίζεται και η επιχείρηση αποκτά ενεργό ρόλο στον ενεργειακό μετασχηματισμό της.

Οι λύσεις ηλιακής ενέργειας της Greenvolt Next

Η Greenvolt Next με τις πράσινες λύσεις που προσφέρει, υποστηρίζει τον ενεργειακό μετασχηματισμό των εταιρειών και συμβάλλει στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Διαθέτει διεθνή εμπειρία και εξειδικευμένη ομάδα για την ανάπτυξη και παράδοση Β2Β φωτοβολταϊκών λύσεων και αναλαμβάνει όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου, από τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση μέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η μελέτη και ο σχεδιασμός καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες του κάθε πελάτη και των συνθηκών που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του.

Η Greenvolt Next προτείνει δύο διαφορετικά μοντέλα επένδυσης σε ότι αφορά στις λύσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων:

Solar PPA Zero Investment

H λύση Solar PPA – Zero Investment είναι η πρόταση που διαφοροποιεί και ξεχωρίζει την Greenvolt Next στην ελληνική αγορά, καθώς μέσω αυτής η επιχείρηση μειώνει το ενεργειακό της κόστος και το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα χωρίς καμία επένδυση. Η Greenvolt Next επενδύει στην επιχείρηση, αναλαμβάνοντας όλα τα κόστη από την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, μέχρι τη λειτουργία του και τη συντήρησή του. Η επιχείρηση, με μηδενική επένδυση από πλευράς της, εστιάζει στην ανάπτυξή της και απολαμβάνει όλα τα οφέλη της συνεργασίας.

Οι 7 λόγοι που καθιστούν τη λύση Solar PPA Zero Investment την καλύτερη επιλογή για μια επιχείρηση:

– Μηδενική επένδυση από την πλευρά της επιχείρησης.

– Η επιχείρηση συνάπτει μόνο την σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια λαμβάνει την παραγόμενη ηλιακή ενέργεια με έκπτωση τιμής.

– Η εξειδικευμένη ομάδα της Greenvolt Next αναλαμβάνει όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου από τις κατασκευαστικές άδειες, τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, όλα τα λειτουργικά κόστη καθώς και όλο το ρίσκο του έργου και της επένδυσης.

– H Greenvolt Next αναλαμβάνει τη συντήρηση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, με στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής της ηλιακής ενέργειας.

– Μέσω της λύσης επιτυγχάνεται συγχρονισμός της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Φ/Β εγκατάσταση και της κατανάλωσης της επιχείρησης, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση των Ρυθμιστικών τελών στον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας.

– Η αξία των παγίων στοιχείων της επιχείρησης αυξάνεται λόγω της Φ/Β εγκατάστασης.

– Η επιχείρηση συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή της μετάβαση και μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και τις εκπομπές CO2.

Solar EPC

Η λύση Solar EPC είναι μια ακόμα ολοκληρωμένη πρόταση της Greenvolt Next, μέσω της οποίας η εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την αδειοδότηση, τη μελέτη, το σχεδιασμό, την προμήθεια του εξοπλισμού, την κατασκευή και τη διαχείριση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται από την επιχείρηση – πελάτη, ενώ η ποιότητα της εγκατάστασης διασφαλίζεται από την ομάδα των ειδικών της Greenvolt Next.

Σε ποιους απευθύνονται οι λύσεις Solar PPA Zero Investment και Solar EPC της Greenvolt

Οι λύσεις της Greenvolt Next απευθύνονται σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, επιθυμούν να ενσωματώσουν στις κτιριακές τους υποδομές τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής με ΑΠΕ και να μειώσουν τα ενεργειακά τους κόστη.

Ενδεικτικοί κλάδοι:

– Ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα.

– Βιομηχανία – μονάδες παραγωγής.

– Κλάδος βιομηχανικών και καταναλωτικών αγαθών.

– Βιομηχανία – αλιεία.

– Βιομηχανία – καταψυγμένο φαγητό.

– Κλάδοι αυτοκινήτου και μεταφορών.

– Logistics.

Αλυσίδες λιανικής.

Ιδιωτικά σχολεία και πανεπιστήμια.

Ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές.

Πρόσθετες υπηρεσίες από τη Greenvolt Next

Λύσεις φόρτισης αυτοκινήτων.

Με την ηλεκτροκίνηση και τα ηλεκτρικά οχήματα να γίνονται ταχύτατα αναπόσπαστο μέρος των επιλογών των σύγχρονων επιχειρήσεων, η εφαρμογή λύσεων φόρτισης, δημιουργούν σημαντικά οφέλη τόσο στη βιωσιμότητα της επιχείρησης όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι λύσεις φόρτισης της Greenvolt Next συμπληρώνουν το portfolio των πράσινων λύσεων προς επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεταβούν ενεργειακά και περιλαμβάνουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες προµήθειας, διαχείρισης και διασύνδεσης σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων.

IoT Smart Metering

Μέσα από την δύναμη του ΙοΤ και τις εφαρμογές του, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν πλήρως την κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, νερό αλλά και να ελέγχουν την ποιότητα του αέρα μετρώντας τους ατμοσφαιρικούς δείκτες του. Οι έξυπνοι μετρητές εγκαθίστανται στις επιχειρήσεις, με σκοπό την παρακολούθηση της τρέχουσας κατανάλωσης της, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης κάποιου υπαλλήλου στο μετρητή, δημιουργώντας τόσο συγκριτικά ιστορικά στοιχεία, όσο και εκτιμήσεις για την μελλοντική κατανάλωση.

Ενεργειακές κοινότητες

Στις Ενεργειακές Κοινότητες οι Παραγωγοί ηλιακής ενέργειας, συνεργάζονται με τους Καταναλωτές, οι οποίοι αναζητούν ένα βιώσιμο μέλλον αλλά και χαμηλότερο ενεργειακά κόστος. Πολίτες, τοπική αυτοδιοίκηση, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παράγουν, αποθηκεύουν, καταναλώνουν και μοιράζονται ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές.H Greenvolt Next, έχοντας διεθνή εμπειρία, αναπτύσσει έργα Ενεργειακών Κοινοτήτων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις λύσεις της Greenvolt Next Greece μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://next.greenvolt.com/el/

Ακολουθήστε τη σελίδα της Greenvolt Next Greece στο LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/greenvolt-next-greece/

Comments are disabled.