Συνεργασία ”Globalsat-Teleunicom” με την Μ.Κ.Ο. ”We4all”


Ο όμιλος Globalsat-Teleunicom ανέπτυξε νέα συνεργασία με την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωη ”We4all”, με σκοπό την ενίσχυση του οράματος της, ”να θεραπευτεί η Γη και να θυμίσει στους ανθρώπους ότι αυτός ο Πλανήτης είναι το σπίτι μας”. Συγκεκριμένα, ο Όμιλός μας ενίσχύει την Μ.Κ.Ο. με τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού για τα κεντρικά γραφεία της ”We4all”.
  2. Δωρεά ποσού σε 4 δημόσια σχολεία με σκοπό την διενέργεια δενδροφυτέυσεων που οργάνωσε η εν λόγω Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση.
  3. Επίσημα brands του Ομίλου φέρουν στην συσκευασία τους σήμανση και αντίστοιχο κείμενο που ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ποσό επί των εσόδων, δωρίζεται την Μ.Κ.Ο. ”We4all”.

Comments are disabled.